Logo

IZJAVA O KORIŠTENJU PODATAKA

Ovime dajem privolu da se moji osobni podaci koriste u evidencijske svrhe Stoperica.live timing stranice i evidencijske svrhe organizatora natjecanja na koje se prijavljujem.

Stoperica.live će ih koristiti samo u te svrhe, te osim organizatora sportskih natjecanja na koje ste prijavljeni iste neće dostavljati trećim osobama!

Dajem suglasnost da me Stoperica.live i organizator natjecanja na koje sam prijavljen/a imaju pravo kontaktirati putem telefona ili elektronske pošte.

(Napomena: Prihvaćanje ove točke je obavezno za registraciju!)

U svakom trenutku možete zatražiti ažuriranje podataka koje dijelite s nama - slanjem e-maila na stoperica.timing@gmail.com