Logo

Natjecatelji (4481)

Ime i Prezime
Godina rodenja
Klub
🇭🇷
Lovre Mihotić
1978
Individual
🇭🇷
Antonia Puharić
1984
Individual
🇭🇷
Tanja Topić
1976
Individual
🇭🇷
Damir Fistanić
1963
Individual
1986
Individual
🇭🇷
Jurica Perić
1980
Individual
2004
TTK Strka
🇭🇷
Sandra Sindik
1974
Individual
1983
Individual
2002
TK Split
🇭🇷
Ivan Eterović
1976
Individual
🇭🇷
Kajo Sedlar
2011
Individual
🇭🇷
Nađa Ramić
1990
TTK Strka
🇭🇷
Ante Vranjković
1989
Individual
🇭🇷
Oliver Ćelić
1980
Individual
🇭🇷
Petar Matković
1982
Individual
🇭🇷
Branka Sedlar
1984
TK Split
🇭🇷
Vinko Ružević
1991
Individual
🇭🇷
Mirela Kekez
1974
Individual
🇭🇷
Ema Žižić
2010
Individual
🇭🇷
Robert Zeljak
1978
Individual
🇭🇷
Zrinka Radunić
1972
Individual
🇭🇷
Duje Sedlar
2007
TK Split
🇭🇷
Ana Rančić
1984
HPD Kozjak - Dračari
🇭🇷
Marko Pecotić
1978
Individual
🇭🇷
Anja Roguljić
1975
Individual
🇭🇷
Matko Lazić
1981
Individual
🇭🇷
Ante Roguljić
1996
Individual
🇭🇷
Duje Talijan
1988
Individual
🇭🇷
Tea Jelčić
1967
Individual
1979
Individual
1974
Samo jako...ravno je lako
🇭🇷
Iskra Jurić
1987
Samo jako...ravno je lako
🇭🇷
Đurđica Gobin
1970
Individual
🇭🇷
Ante Pavlinović
1985
Individual
🇭🇷
Dora Čerina
1995
Individual
1972
Individual
1968
Individual
1972
Individual
🇭🇷
Ivana Barać
1975
Individual
🇭🇷
Kate Mišura
2010
Individual
🇭🇷
Mišura Tea
1976
Individual
1991
Individual
🇭🇷
Neven Kasap
1967
Individual
🇭🇷
Adriana Kurilj
1990
TTK Strka
1976
Samo jako...ravno je lako
🇭🇷
Ante Sunara
1982
Samo jako...ravno je lako
🇭🇷
Tomislav Džoić
1985
Individual
🇭🇷
Šime Knežević
2016
Individual
🇭🇷
Darko Baotić
1974
Individual
🇭🇷
Ema Pelicarić
2009
Individual
🇭🇷
Berto Mrvica
2008
Individual
🇭🇷
Roko Došen
2013
Individual
🇭🇷
Roko Šarić
2015
Individual
🇭🇷
Filip Mijatović
2011
Individual
🇭🇷
Maša Mijatović
2009
Individual
🇭🇷
Marija Vineli
2011
Individual
🇭🇷
Vito Kulaš
2014
Individual
🇭🇷
Leona Korda
2010
Individual
🇭🇷
Lovre Čulina
2011
Individual
🇭🇷
Matija Kvasina
1981
Individual
🇭🇷
Ivan Pešić
2010
AK Biograd
🇭🇷
Mia Mršić
2014
Individual
🇭🇷
Ester Lukačić
2010
Individual
🇭🇷
Bepo Labar
2013
AK Biograd
🇭🇷
Elana Krznarić
2010
Individual
🇭🇷
Elana Krznarić
2009
AŠK Rogovo
🇭🇷
Natali Zrilić
2012
AK Biograd
🇭🇷
Klara Matić
2009
Individual
🇭🇷
Ivan Mustapić
2009
Individual
🇭🇷
Laura Šarić
2009
Individual
2010
AŠK Rogovo
🇭🇷
Mia Zelanto
2007
AŠK Rogovo
🇭🇷
ante kuzmanic
1998
Individual
🇭🇷
Teo Troskot
2009
Individual
🇭🇷
Nikol Pavić
2015
TK Zadar
🇭🇷
Noa Pavić
2013
TK Zadar
🇭🇷
Vita Gašpar
2008
Individual
🇭🇷
Vita Čepo
2010
Individual
2009
Individual